Új téma  Új hozzászólás

Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció
  előző téma   következő téma
»  gondola Fórum   » Kultúra   » Költészet. (20. oldal)

 
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
 
Fórumunkon a regisztráció szünetel
Téma: Költészet.
bojtár
  Válasz | 2008. február 17. 19:49 | Sorszám: 320
Kányádi Sándor

IN MEMORIAM SZ. L.

Mint álmomban, ha síneken
játszódtam és jött a vonat,
dermedten állok, engedem,
hogy elgázoljanak.

Sikoltanék.
De csak hangtalan ráng a szám:
látom a fejem legurúlni
a töltés oldalán.

EGY JOG-SZERZŐ POLGÁR PANASZA A PÓRHOZ

Tiborc, megállj!Ő- minden meránit
színre visz. Itt és most enyém a panasz,
hát megállj!A színpadot tekintsed:
ki ágál ott? meddig? mivel? mikortól?
Lézengő ritter. Szellemi léhütő.
Mely nóta koncát nem dobná hamarabb
csaplárlegénynek, mint szellem és szív
tiszta rózsáit szűz lelkek közé?
Még anyaszóid monostorát is
ledöntené,mit évezred emelt!
Galambfiókát emlegetsz... nekem
asztalfiókból - pokolpalackból -
nem tud kitörni szellemem, s ha te
szálló, fecske lovaikat panaszolod -
én karvalyt siratok, mely zászlónkról
lehull. Porba sülyed minden szárnyaló.
Megállj, Tiborc! Zsebedből rongy garast
nem az lop, ki ajkadról szent igéd
nyeveddel együtt lemetszené? Megállj!
Te korábban kapsz baromfiudvart
tőle, mint én - kegyéből - színpadot!
Én nem mászhatok világ s idő
deszkáira, míg fenn ő trónol s lenn
a sugó-zugolyban fakó szolgái mind.
Mert mind meráni, agyafúrt, hazug
nézz körűl e tájon. Ott! Körös-körúl-
cselt sző a les, a bamba acsarog.
Aprítják-osztják még a mákszemet
is. Kicsinységből semennyi sem elég.
Megállj, Tiborc. Míg nekik jut tág mező -
nekem világ deszkája asztalfiók.
S hogy - beütve oldalát - kihúzza-e
egyszer - fényre - Isten: ő tudja csupán.
Hát csitt, ne buzogj. Jer ide, jó öreg.
Tiborc, ne sírj! Hogy tevéled én se.

***

bojtár
  Válasz | 2008. február 16. 17:04 | Sorszám: 319
A 2007-ben elhunyt nagyszalontai költő: Gábor Ferenc versei

PÁLFORDULÁSOK KORÁT ÉLJÜK

"Más költők - mi gondom ezekkel?
Mocskolván magukat szegyig"/J.A,/

Pálfordulások korát éljük.
Volt
besugó papok fohászkodnak.
Rendőrök lopnak, bírák korruptak.
S a jognak asztalánál
népatyák köpik szembe egymást -
A béke nevében bombák hullnak,
s újabb és újabb szörnyűségek
vágnak léket
a jó
hajóján.
S Tordán
a Hasadék jobban tátong -
és nyilt utcán nappal rádront
a géppisztolyos
rablógyilkos -
És nem tudod a perc mit hoz.
S volt kitüntetett
vörös csillagos költők írnak
Isten-fohászos verseket;
s volt vérebek
nyalják a talpad -
és a hatalmat
szent kufárok
lövészárkaik őrzik -
Hej, ezek az igazi betyárok!
"Én túllépek e mai kocsmán",
Pogány létemet föl nem adom,
legyen inkább terem a vadon,
de tisztább és szebb a nevem -
hogy fekete a kenyerem...
Ne legyen nekem más bajom.

MEGFEHÉREDETT VILÁG

...
de valaki mégis csak piros volt -
(noha ma mindenki át van festve)
valakik csak tartották a gyeplőt -
és tolták a vörös szovjet szekeret.

Ismert mondás; sz..nak, kárnak nincs gazdája.
Nagy Imre nyakára ki tett kötelet?...
Mindíg elébb gyilkol a gyáva -
de a gyilkosokat ne keresd...

Mit jelent ma is magyart ölni -
egyet, tizet vagy százezret..
Nem kiválasztott nép vagyunk. -
Seb? Nemzeti?... Majd behegged...

Bún? Az ember természete ilyen
undorító - mióta közösségben él.-
Ha piros volt, hát egye fene,
És egye fene, ha fehér...

***

vanna7
  Válasz | 2008. február 08. 16:10 | Sorszám: 318
Az úgy történt, hogy épp az almaevés után volt Ádám és Éva, és Éva a "bűnre" tanítgatta az ő Ádámját, mikor jött az Örökkévaló és kiűzte őket a paradicsomból.
Menni kellett, méghozzá futva.

Már jó sokat mentek, Ádám, a szerelemtől is megcsömörlötten , fáradtan, éhesen , fázva ráförmed Évára :
"Na ezt jól megcsináltad, most mindörökre elvesztettük az Édent !"
Éva akkor vigasztalni kezdte őt:
"Mikor jöttünk, elloptam egy kicsit belőle, Neked adom. "
"Hogyan hoztál volna valamit is onnan, ruha sincs rajtad, zsebed sincs, kezedben sincs semmi. "
Mire Éva:
"Hát itt van a szívemben, testemben, lelkemben !"

Hitte is, meg nem is Ádám akkor....

De évek múltán egyszer megszólalt:
"Miért nem mondtad, hogy az egészet elhoztad?"
Mire Éva, huncutul:

"Meglepetésnek szántam"
:-)))"

SenKyse
  Válasz | 2008. február 08. 12:00 | Sorszám: 317
Sziasztok!
Versszeretőknek ajánlom.
Balázs László Gábor versest: Lidércláng
február 10. 18 óra
Szimpla Cafe
Kertész u. 48 (Király u. felől)
alexander
  Válasz | 2008. február 08. 10:39 | Sorszám: 316
Az édentől keletre

sóváran s mindenektől elhagyatva,
lopva kölcsönfényt a gyertyalángtól,
örök remények bilincsébe fonva,
hű szívünk mélyén a Múlt világol -

oly régen vége már a szép napoknak,
elvágtatott a fényes napvonat,
de itt maradt az árnya mindazoknak,
mi élet volt, remény és akarat -

élünk elfeledve Krisztus menhelyen,
de nyílik már a sugárszemű ablak,
ne mondd hát - cél nélkül és reménytelen -

szép álmainkból semmi nem maradt,
mert Ábelt siratva sem feledheted,
mi volt a tét az almafák alatt -

alexander
  Válasz | 2008. február 07. 18:02 | Sorszám: 315
Örülök soraidnak...
vanna7
  Válasz | 2008. február 07. 14:56 | Sorszám: 314
Én csak az áttétet értettem!

Hogy rólunk szólt.

Mikor tüzzel vassal (értsd tüzzel vassal, sámánjaink kivégzésével ) kényszerítették ránk a "jobb" újhítet

S ELVETTÉK Gyöngyeinket!

S Hogy rólunk szól ma is.

Mikor tüzzel vassal (értsd csillógó üveg és műkütyükkel) csábítanak az új hitünk globalizáció felé

S elveszik GYÖNGYENKET !

alexander
  Válasz | 2008. február 07. 13:57 | Sorszám: 313
Balladának szántam, többszörös áttéttel rólunk is szól, ez a "színjáték". Naná! A bőrünkre megy...

Hiszen, amióta világ, a világ, a hatalmak minden istenképe hamis, de a legképmutatóbb a legfejlettebb civilizáció, a naív ősvallások óta.

Kis csemege a tudomány házatájáról -
Ahogy a Gall, Ireneaus püspök ortodoxiája meghamisította Jézus eredeti tanait előidézvén ezzel a kereszténység metamorfózisát, a hungyűlölő gót ortodox püspök - akit mindmáig “A MEGBÍZHATÓ” történelmi forrásként könyvelnek el - könnyed eleganciával folytathatta ortodox elődei által kezdett hamisítás-folyamatot. Függetlenül a ténytől, hogy a gót nyelvű “Miatyánk” hun szóval kezdődik: “Atta unsar thu in himinam...”(Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben). A szent Inkvizició alapvetését köszönhetjük a jeles egyházfinak.

HALÉVY, nagy elődjéhez hasonlóan, ellenszelvvel viseltetett az ősi Mezipotánia Sumírjaival szemben:
Nyugat-Ázsia első civilizációját az indogermánokat és sémitákat megelőző turáni nép alapította) kijelentette, hogy a szumír nép és nyelv sohasem létezett, hanem az Babilon sémita papságának titkos nyelve volt. Az effajta állításhoz az indítékot saját maga szolgáltatta egy a “Journal Asiatique” 1874-es évfolyamában megjelentetett vitaindító cikkében, amely “Megengedhetjük-e egy turáni nép létét Babilon talaján?” címet viselte, és amelyben kategorikusan tagadja a szumírok létét. Kijelentése megrázta a tudományos közvéleményt és sokan kételkedni kezdtek. Halévyt persze legkevésbé sem zavarták a tények.
Ugye milyen ismerős?

vanna7
  Válasz | 2008. február 06. 20:25 | Sorszám: 312
Ez igen!
alexander
  Válasz | 2008. február 06. 12:30 | Sorszám: 311
SOLOSMA AZ ŐSBÁLVÁNYHOZ…

Egész világ volt kis szobája,
Mesésen szűzi kártyavár -
Alig múlt még tizenhat éves,
Hogy várt reá egy kisleány -

Ketten voltak a szűz mezőn,
És minden új volt szédítőn;
Ifjú létük dac-világa,
Szétlőtt idő ifjúsága,
Egyre csak hív, sírva, szánva,
Kétséges sír mélybe zárva -

Igen, már lassan égig ér,
Igen, már mindent elborít -
Gyermekként - Óh Istenem!
Sosem állt a napkerék –

És zene hangja súgott halkan,
Siró panasz a vad viharban -
„Maori vagyok, hazátlan bennszülött,
Jöttek hajók és elvették földjeinket,
Idegen hitről meg hóról meséltek,
És keresték a sárga fémet, gyöngyeinket...”

Vannak halált hozó szavak,
Szívünket lopják- gyűlölni akarnak;
A kereszten függve Istenük,
Szent és igaz húsvétra várva;
De kívül-belül a lényük egy:
Csak csillogás a pénz világa;

Igen, Igen, már lassan végig ér,
Igen, igen most mindent elborít,
Igen, igen, a neve: félelem –
Megcsalnak neveddel Istenem!

Vannak halált hozó szavak,
Szívünkbe vágyva, szeretni akarnak!

Most virágmező kisszobája
Az elme roppant kártyavár,
Alig múlt még tizenhat éves,
Hogy lelőtték egy délután -
Ketten voltak a zöld mezőn,
És minden elmúlt szédítőn,
Fegyverek tüzében járva -
Letűnt a Létük másvilága,
Szétlőtt időben – jaj de kár!
Nem jönnek vissza soha már!

Maori vagyok, hazátlan bennszülött,
Jöttek hajók és elvették életünket -
Az idegenek jogról és szabadságról beszéltek,
De ellopták a kincseinket –

Keresztre szegezve istenünk,
Szép és igaz húsvétra várva,
Most kívül, belül a lényeg egy;
Csillagok fénye hull és könny,
Kis népünk véres homlokára –

Vannak halált hozó szavak,
Arcunkba vágva, ölni akarnak;
Igen, igen, már lassan véget ér;
Igen, igen - most mindent elborít -
Hamis az Ige - a neve félelem –
(Ártatlan szeretet függ a kereszten)
Ölnek a nevedben Istenem!
Szégyen, szégyen...fáj a lelkem,
Vérmezőn áll a Napkerék -
Gonosz lett a pénzes ember
Gyilkol – mohón…Könyörtelen –

Rendes Kis
  Válasz | 2008. január 01. 21:58 | Sorszám: 310
2008. január 3., csütörtök
Szentmise Nagy Gáspár halálának évfordulóján
Bíró László püspök mutat be szentmisét Nagy Gáspár Kossuth- és József Attila-díjas költő, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa halálának első évfordulóján, január 3-án 18 órakor a budapesti egyetemi templomban ... http://uj.katolikus.hu/esnap.php?esem=1086
Rendes Kis
  Válasz | 2007. november 03. 19:46 | Sorszám: 309
Sajnos, csak felszínes találkozás volt: könyvbemutató ...
Rendes Kis
  Válasz | 2007. november 03. 19:44 | Sorszám: 308
Egy "s", "y" nélkül !
nereus
  Válasz | 2007. november 03. 12:32 | Sorszám: 307
Kedves Rendes Kis!
Az IRL-sértő, ha készítünk egy topikot ilyenekből?
Ha irodalomkurkász lennék, megkérdezném, hogy milyen alkalomból tettél szert erre a dedikációra...
Hogyan jöttetek össze Gáspárral? Miről beszélgettetek? Milyen halgulatban ő? Milyenben te? Szóba került-e a közérzete? Az egyéni? Beszélt-e tervekről esetleg?
nereus
  Válasz | 2007. november 02. 17:22 | Sorszám: 306
illetve írattad, bocs...
nereus
  Válasz | 2007. november 02. 17:19 | Sorszám: 305
cz-vel írod?
Rendes Kis
  Válasz | 2007. november 02. 16:00 | Sorszám: 304
gajo
  Válasz | 2007. szeptember 11. 23:02 | Sorszám: 303
"... Azt mondja, ilyen hatalmasnak elgondolt "tetralógia"-hoz másforma embereket, erősebb magyarokat kellett volna választanom, ha a magyarság szerepét akarom megmutatni a XX. század nagy világfordulójához jutott Európában. Igaz; de honnan vegyek én ma nagy magyarokat; mikor mind olyan kicsinyek vagyunk? Majd 500 év múlva nagyobbaknak látnak bennünket. Plutarchos milyen közönséges embernek tünteti föl még a hatalmas Julius Caesart is! Pedig az volt olyan nagy ember, mint Rákosi Jenő."
/Oláh Gábor,1922/
gajo
  Válasz | 2007. szeptember 11. 19:03 | Sorszám: 302
nereus
  Válasz | 2007. szeptember 11. 14:18 | Sorszám: 301
Jó, hát olvasott emeber volt József Attila. "A semmi ágán" is először Csokonai szíve ült, aztán az övé."
nereus
  Válasz | 2007. szeptember 11. 14:16 | Sorszám: 300
Másra képes minden nyelv. Ott az "Árnyak öblénél" valamit nem ismerek ki - az angolban...
A. E.
  Válasz | 2007. szeptember 11. 08:50 | Sorszám: 299
Ez 1 vers?

Amúgy arra gondoltam, talán van mindkettőnek egy népi előzménye. Nem vagyok irodalomtörténész se'...

gajo
  Válasz | 2007. szeptember 10. 22:09 | Sorszám: 298
Oláh Gábor

Az apám bérkocsis volt,
Kenyérsütő az anyám.
Magam egy különös rom,
Se istenem, se hazám.

József Attila

Nincsen apám, se anyám,
se istenem ,se hazám.
se bölcsőm, se szemfedőm,
se csókom, se szeretőm.

A. E.
  Válasz | 2007. szeptember 10. 21:19 | Sorszám: 297
Vö.

VOYELLES

A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles,
Je dirai quelque jour vos naissances latentes :
A, noir corset velu des mouches éclatantes
Qui bombinent autour des puanteurs cruelles,

Golfes d'ombre ; E, candeur des vapeurs et des tentes,
Lances des glaciers fiers, rois blancs, frissons d'ombelles ;
I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles
Dans la colère ou les ivresses pénitentes ;

U, cycles, vibrements divins des mers virides,
Paix des pâtis semés d'animaux, paix des rides
Que l'alchimie imprime aux grands fronts studieux ;

O, suprême Clairon plein des strideurs étranges,
Silence traversés des Mondes et des Anges :
- O l'Oméga, rayon violet de Ses Yeux ! -


VOWELS

A Black, E white, I red, U green, O blue : vowels,
I shall tell, one day, of your mysterious origins:
A, black velvety jacket of brilliant flies
Which buzz around cruel smells,

Gulfs of shadow; E, whiteness of vapours and of tents,
Lances of proud glaciers, white kings, shivers of cow-parsley;
I, purples, spat blood, smile of beautiful lips
In anger or in the raptures of penitence;

U, waves, divine shudderings of viridian seas,
The peace of pastures dotted with animals, the peace of the furrows
Which alchemy prints on broad studious foreheads;

O, sublime Trumpet full of strange piercing sounds,
Silences crossed by Worlds and by Angels:
O the Omega, the violet ray of Her Eyes!

nereus
  Válasz | 2007. szeptember 10. 20:33 | Sorszám: 296
Oláh Gáborra visszatérve: az már gusztus (és innen-onnan bevett gesztus?) kérdése, hogy - bármilyen legyen Oláh Gábor az ízlésünkben - : nem használom a nevét, hanem...
(Ld.: Oláh Gábor mint a Gumikötél c. sikerregény szerzője.)

Időzóna: CET
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
 

Új téma  Új hozzászólás       előző téma   következő téma
Ugrás:

Email a webmesternek | Gondola